اختصاصی/

حضور فریدون در مذاکرات وین

سیاست سیاست خارجی

یک منبع موثق که نمی خواست نامش ذکر شود گفت: حسین فریدون برادر و مشاور ارشد رئیس جمهور به تازگی به تیم مذاکره کنند پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه خبر حضور حسین فریدون در مذاکرات وین را تایید کرد.

این منبع که نمی خواست نامش ذکر شود گفت: حسین فریدون برادر و مشاور ارشد رئیس جمهور به تازگی به تیم مذاکره کننده پیوسته است.

بر اساس این گزارش از ساعاتی پیش اخبار ضد ونقیضی مبنی بر حضور حسین فریدون در اتریش و شرکت او در مذاکرات هسته ای منتشر شده بود.