ریانووستی: در زمان باقی مانده می توان به توافق هسته ای رسید

بین الملل ایران در جهان

خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از یک دیپلمات ایرانی از ممکن بودن دستیابی به توافق هسته ای تا 24 نوامبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک دیپلمات ایرانی نزدیک به مذاکرات گفت: ایران امیدوار است مذاکرات وین موجب دستیابی به جامع ترین توافق هسته ای ممکن شود.

این دیپلمات ایرانی این سوال را در پاسخ به این سوال که ایران توقع دارد در روزهای باقی مانده تا 24 نوامبر توقع در مذاکرات به چه چیزی برسد گفت.

وی در ادامه گفته است: تنها 2 روز زمان باقی ماند است و آنها در حال بهره بردن از تک تک دقایق هستند و اجازه دهید ببینیم به چه چیزی خواهند رسید.