پیشرفت چشمگیر در راستای عملی شدن پروژه خط لوله تاپی

بین الملل آسیای شرقی و اقیانوسیه

وزارت امور خارجه افغانستان از پیشرفت چشمگیر در راستای عملی شدن پروژه تاپی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، نوزدهمین نشست وزرای نفت و گاز و معادن چهار کشور عضو پروژه تاپی (افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند) چند روز قبل برگزار شد.

"سراج الحق سراج" معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این باره می گوید که نشست چهار جانبه کشورهای عضو پروژه تاپی با پیشرفت های چشمگیری در راستای عملی شدن این پروژه همراه بوده است.

سراج نوزدهمین نشست وزرای نفت و گاز و معادن چهار کشور عضو پروژه تاپی را که در آن به یک سلسله توافقات مهم دست یافته اند، گام مهمی در راستای تطبیق این پروژه معرفی کرد.

وی افزود هفته گذشته وزرای معادن و نفت و گاز کشورهای عضو این پروژه نشستی داشتند و ترکمنستان در نتیجه مذاکرات ابتدایی که با شرکت فرانسوی توتال داشت، به توافقات مهمی دست یافته است.

گفتنی است که با تطبیق پروژه تاپی، به طول ۱۸۰۰ کیلومتر، همه ساله ۳۴ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند انتقال می شود و افغانستان از این پروژه سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار بدست می آورد.