با موافقت نمایندگان؛

وزارتخانه‌های نفت و نیرو به مشترکین خسارت می‌پردازند

مجلس

نمایندگان با پرداخت خسارات ناشی از انفجار،‌ آتش سوزی و مسمومیت به مشترکین شهری، روستایی و سکونت‌گاه‌های عشایری توسط وزارتخانه های نفت و نیرو موافقت کردند

نمایندگان با پرداخت خسارات ناشی از انفجار،‌ آتش سوزی و مسمومیت به مشترکین شهری، روستایی و سکونت‌گاه‌های عشایری توسط وزارتخانه های نفت و نیرو موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار  پارلمانی ایلنا  نمایندگان، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصل ماده 19 این طرح را به رأی گذاشته و با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 197 نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور رفع برخی ابهامات پیشنهاد کرد مبلغ و موضوع خسارت مشخص و تعیین شود آیا دیه کامل و یا جزئی از آن به خسارت دیدگان پرداخت می شود.

براین اساس مفتح با تأکید بر اینکه این ماده به عنوان یک قانون دائمی به تصویب می رسد گفت: بهتر است در متن ماده 19 پرداخت هزینه های کامل پزشکی و دیه کامل عنوان شود که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

براساس ماده 19 به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، أخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی و سکونت‌گاه‌های عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند

کد N594734