با تصویب نمایندگان؛

خرید پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران با قیمت توافقی یا پرداخت یارانه تضمین می‌شود

سیاست مجلس

به وزارت نیرو اجازه داده شد که خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را با قیمت توافقی یا پرداخت یارانه تضمین نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم  صحن علنی نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده ای به وزارت نیرو و شرکت های تابعه اجازه دادند آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخش های مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد تضمین نمایند.

به گزارش مهر این ماده  قانونی با 132 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

همچنین  نمایندگان در برر سی ماده دیگری  معاونت امور زنان و خانواده و علم و فناوری رئیس جمهور و شورای تخصصی توسعه فعالیت های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجاب کردند کهع فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف وسیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند.

شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاههای اجرایی ذیربط اخذ و هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.