با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه٬ خرید آب را تضمین می‌کنند

مجلس,ایلنا

به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران را تضمین کنند

به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران را تضمین کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  نمایندگان با ماده 29 این طرح با 132 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده 29 این طرح به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌ شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نمایند

کد N594659