با مجوز نمایندگان صورت گرفت؛

دستگاه‌ها برای افزایش 10درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی مجوز گرفتند

مجلس

نمایندگان با انتقال مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد موافقت کردند

نمایندگان با انتقال مانده‌وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته٬ تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 25 این طرح با موافقت نمایندگان تصویب شد.

براساس ماده 25 این طرح افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ۱۰ درصد  از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق با برنامه‌ زمانبندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده(28) قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد.

در ادامه ماده 26 این طرح نیز با 127 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس این ماده سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می‌شود

کد N594618