با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

معاف شدگان پرداخت هزینه‌های عوارض شهرداری مشخص شدند

مجلس,مجلس شورای اسلامی

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید و طلاب و روحانیون غیرشاغل و فاقد مسکن از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی‌، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار تا سقف الگوی مصرف معاف شدند.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید و طلاب و روحانیون غیرشاغل و فاقد مسکن از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی‌، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار تا سقف الگوی مصرف معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا  در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  نمایندگان با اصل ماده 21 این طرح با اعمال یک تغییر در آن موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح سعید حیدری طیب پیشنهاد حذف "جامعه هدف واجد شرایط"از ماده 21 را داد که با 132 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

در ماده 21 با اعمال تغییر گفته شده آمده است مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید و طلاب و روحانیون غیرشاغل و فاقد مسکن که قبلاً از این مزایا استفاده نکرده‌اند از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار تا سقف الگوی مصرف معافند.

همچنین نمایندگان با کلیات اصل ماده 21 با اعمال تغییر پیشنهاد حیدری طیب نیز با 154 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

کد N594601