با تصویب مجلس؛

درآمد بازارچه های مرزی به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود

با تصویب مجلس، درآمدهای حاصله از خدمات و امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کشور واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب کردند که درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد.

بر اساس این ماده، به نسبتی معین از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای که سالانه درقوانین بودجه پیش بینی می‌شود ، صرف امور بازارچه ها می گردد.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل نوع نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس بندی این طرح را که به موجب آن« اجرای احکام صادره از حاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم العلیه برداشت می‌شود » را به دلیل تنافر دستور مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.

انتهای پیام

کد N594595