گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 47

دیدار کری و فیصل امروز در پایتخت اتریش

سیاست سیاست خارجی

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد : وزیر امور خارجه عربستان در وین است و امروز با جان کری دیدار می کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان امروز در وین است و بعد از ظهر امروز با جان کری دیدار می کند.

همچنین جان کری امشب با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات و کاترین اشتون شام کاری می‌خورد.