هند تسلیحات پیشرفته به ارزش بیش از دو میلیارد دلار خریداری می کند

بین الملل آسیای شرقی و اقیانوسیه

هند 814 سیستم تسلیحاتی پیشرفته به ارزش دو میلیارد و 550 میلیون دلار خریداری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از خریداری 814 سیستم تسلیحاتی پیشرفته به ارزش دو میلیارد و 550 میلیون دلار از سوی ارتش هند و ارتقای سیستم های نظامی تا 100 میلیارد دلار خبر داد.

خریداری 814 سیستم تسلیحاتی پیشرفته همزمان با افزایش تنش با سربازان مرزی پاکستان و نیروهای گشتی چینی در مرز هیمالیا است.

درگیری های مرزی بین هند و پاکستان در مرز کشمیر اخیرا آغاز شده و در این میان شماری کشته و زخمی شدند.