با تصویب مجلس؛

افراد نیازمند از هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و انشعابات معاف شدند

سیاست مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مقرر کردند افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب معاف شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از این طرح، مقرر کردند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید، طلاب و روحانیون غیرشاغل فاقد مسکن که قبلا از این مزایا استفاده نکرده‌اند، از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک سال تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

اعتبارات این بند در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات موضوع این ماده تامین می‌شود.