با تصویب هیأت وزیران صورت گرفت؛

اختصاص چهارصد وپنجاه وسه میلیارد و هفتصد وشصت وهفت میلیون ریال به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سیاست دولت

هیأت وزیران با اختصاص مبلغ چهارصد وپنجاه وسه میلیارد و هفتصد وشصت وهفت میلیون ریال برای جبران عدم تخصیص اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه در سالهای 1391و1392 به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت، با تصمیم هیأت وزیران مبلغ چهارصد وپنجاه وسه میلیارد و هفتصد وشصت وهفت میلیون ریال برای جبران عدم تخصیص اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه در سالهای 1391و1392 در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری وبه استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد تا مبلغ چهارصد وپنجاه وسه میلیارد و هفتصد وشصت وهفت میلیون ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران عدم تخصیص اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه در سالهای 1391و1392 در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرارگیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 26/8/1393 برای اجرا ابلاغ کرده است.