نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس:

شانس رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را دارم

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تونس هنگام انداختن رای خود به صندوق از شانس خود برای رسیدن به دور دوم انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حمه الهمامی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تونس گفت: شانس رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را دارم.

وی پس از اینکه رای خود را به صندوق انداخت، با اشاره به استقبال کم مردم در ساعات اولیه انتخابات، افزود: به نظر ما آنها از نزدیکی موعد دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ناراضی هستند و بیشتر آنها بر این تصورند که انتخابات پارلمان از ریاست جمهوری مهم تر است.

الهمامی بیان کرد: امیدواریم که استقبال در ساعات آینده بیشتر شود.

شایان ذکر است که بیشتر حوزه های رای گیری شاهد اقبال متوسط بوده است.الهمامی پس از الباجی قائد السبسی نامزد حزب نداء تونس، منصف المرزوقی نامزد مستقل و رئیس جمهوری کنونی در رتبه سوم است.