با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت:

تخصیص بودجه‌ای به بنیاد مسکن برای جبران عدم‌تخصیص‌های پیشین

با تصمیم هیئت وزیران مبلغ چهارصد وپنجاه وسه میلیارد و هفتصد وشصت وهفت میلیون ریال برای جبران عدم تخصیص اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه در سالهای 1391و1392 در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیئت وزیران در جلسه 18/ 8/ 1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ چهارصد و پنجاه و سه میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران عدم تخصیص اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه در سالهای 1391و1392 در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرارگیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 26/ 8/ 1393 برای اجرا ابلاغ کرده است.

انتهای پیام

کد N594282