افغانستان میان دو راهی هند و پاکستان/ آمادگی ریاض برای تامین صلح در کابل

بین الملل آسیای غربی

آمادگی عربستان سعودی برای تامین صلح در افغانستان و چالش در روابط دهلی و اسلام آباد با کابل از جمله اخبار مربوط به افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افغان پیپر، یک سخنگوی طالبان ضمن رد گزارشها درباره مرگ ملا عمر اعلام کرد ارتش افغانستان در حالی شایعه پراکنی کرده که حملات طالبان در تمام نقاط کشور گسترش یافته و اداره های امنیتی در جلوگیری از وقوع این حملات ناکام مانده اند.

خبر دیگر اینکه سفیر عربستان سعودی در کابل اعلام کرد که کشورش در پی صلح در افغانستان بوده و عربستان سعودی در این زمینه با دولت افغانستان همکاری می کند.

وی با بیان اینکه کشورش خواهان روابط دوستانه با دولت وحدت ملی است، گفت عربستان سعودی با توجه به روابط نزدیک و دوستانه با افغانستان و پاکستان تلاش خواهد کرد تا با استفاده از این روابط زمینه صلح را برای همیشه در افغانستان فراهم کند.

فهیم دشتی روزنامه نگار افغان در گزارشی تحت عنوان "افغانستان میان دو راهی هند و پاکستان" نوشت: افغانستان در میان رقابت هند و پاکستان با مشکل تامین تعادل در روابط با این دو کشور مواجه است و اگر به هند نزدیک تر شود اسباب نارضایتی پاکستان را فراهم می کند و اگر به پاکستان نزدیکتر شود واکنش هند را در پی دارد.

وی با بیان اینکه پاکستان نگران دخالت هند از طریق افغانستان در موضوعات داخلی خود است، نوشت این مسئله ای است که انکار می شود اما قابل انکار نیست. پاکستان اعلام کرده که نیروهای نظامی افغانستان را تربیت می کند اما مشخص است که به خاطر تربیت نیروهای نظامی افغانستان نیست که این کار را می خواهد انجام دهد بلکه به خاطر نفوذ درون ارتش افغانستان و نیروهای امنیتی است.