شهرک سازی ادامه دارد؛

احداث 7 هزار واحد مسکونی در کرانه باختری از ماه ژوئن تاکنون

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

رسانه های خارجی از احداث 7 هزار واحد مسکونی در کرانه باختری از ماه ژوئن تاکنون در ادامه سیاست شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، سیاست اشغالگران اسرائیلی در زمینه توسعه شهرک ها در کرانه باختری باعث شده است از ماه ژوئن تاکنون 7 هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری احداث شود و شمار شهرک نشینان به بیش از 570 هزار نفر افزایش یابد.

شهرک سازی در قدس بیش از سایر مناطق کرانه باختری است. روزنامه الغد چاپ اردن نیز اعلام کرد: فعالیت های شهرک سازی از طریق پیمانکاران بخش خصوصی انجام می شود و نه از طریق اقدامات رسمی و حجم شهرک سازی به نسبت 65 تا 70 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در منابع رسمی رژیم صهیونیستی این رقم را بالغ بر 35 درصد اعلام کرده اند. در واقع رژیم صهیونیستی به بهانه رشد طبیعی شهرک ها از ابتدای سال جای میلادی توسعه شهرک ها را شدت بخشیده است.