هیئت وزیران تصویب کرد:

پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

گمرك,هيات دولت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، مجاز شد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

1 در اجرای تبصره (2) ماده (19) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، پس از تأیید اصالت متقاضیان و میزان سهام ملی شده آنان در شرکت مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب رقم آن توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

2 اختیار هیئت وزیران در تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوب 1359 به وزیران عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود.

3 تصمیمات و مصوبات اکثریت وزرای عضو کمیسیون در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 25/ 8/ 1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N593715