مجلس نوبت عصر هم جلسه علنی خواهد داشت

سیاست مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقرر شد جلسه علنی مجلس در نوبت عصر نیز برای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برگزار شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسه نوبت عصر جهت بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای‌گیری شد.

نمایندگان با 126 رای موافق، 26 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس، با برگزاری جلسه نوبت عصر موافقت کردند.