بر اساس مصوبه هیأت وزیران صورت گرفت:

پوشش بیمه‌ای برخی از داروها و تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی

دولت

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 28/8/1393 برای اجرا به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

با تصویب هیأت وزیران، تعدادی از داروها مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت و ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد سازمان های بیمه‌گر تعیین شد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:

1. داروهای زیر مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه گر قرار می‌گیرند:

الف- داروی تولید داخل تزریقی اتانرسپت 25 میلی گرم با فرانشیز 10 درصد به شرط تجویز توسط پزشک متخصص و ثبات قمیت تا یک سال.

تبصره- راهنمای طبابت بالینی و HTA (ارزیابی فناوری سلامت) دارو تا یک سال توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود.

ب- اسپری بینی ممتازون تولید داخل جهت کودکان کمتر از 12 سال به شرط تجویز توسط پزشک متخصص.

ج- داروی خوراکی تولید داخل ونلافاکسین به شرط تجویز توسط پزشک متخصص.

د- داروی تولید داخل تزریقی کتورولاک به شرط تجویز در بیمارستان.

ه- داروی ویال میوزیم با فرانشیز صفر به شرط ثبات قیمت و ادامه اختصاص یارانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2. شرط تعهد داروی ریتوکسیمب به تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست، تشکیل پرونده در درمان لنفوم غیر هوچکین، تجویز توسط پزشک متخصص و تشکیل پرونده در درمان پمفیگوس تغییر می‌یابد.

3. شرط تعهد قرص سیناکلست به تجویز توسط پزشک متخصص، تشکیل پرونده در درمان های هایپرکلسمی ناشی از هایپرپارتیروئیدیسم اولیه، هایپر کلسمی ناشی از کانسر پاراتیروئید و هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در بیماران کلیوی و دیالیزی تغییر می‌یابد.

4. ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 28/8/1393 برای اجرا به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

کد N593550