اجازه مجلس به دانشگاه‌ها برای اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی به منظور پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

سیاست مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دانشگاه‌ها اجازه دادند که برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده‌ای از این طرح مقرر کردند که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز موضوع ماده 32 این قانون که از محل درآمد عمومی تامین اعتبار شده اند حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی براساس تضمین و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سال های بعد اقدام کنند.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تایید هیات امنا و از محل درآمد اختصاصی تامین اعتبار گردیده اند تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی اقدام و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.

به موجب تبصره این ماده نیز مقرر شد که درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت‌های درمانی بیمارستان های غیرهیات امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نشوند.

به گزارش مهر، این ماده قانونی با 140 رای موافق، 12 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.