گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 45

پنجمين سه جانبه ظریف، کری و اشتون/ برنامه تیم مذاکره کننده در روز یکشنبه

سیاست سیاست خارجی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین، امروز ساعت ﻫﺸﺖ و ﻧﻴﻢ، نشست ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺮاﻗﭽﻲ و ﺭﻭاﻧﭽﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻠﮕﺎ اﺷﻤﻴﺪ معاون آلمانی اشتون برگزار می‌شود.

همچنین ساعت ﺩﻩ و ﻧﻴﻢ امروز نیز ﺮاﻗﭽﻲ و ﺭﻭاﻧﭽﻲ ﺑﺎ همتای ﺭﻭسی خود دیدار دو جانبه خواهند داشت.

همچنین ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ اﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ و ﻧﻴﻢ، ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻇﺮﻳﻒ، اﺷﺘﻮﻥ و جان ﻛﺮﻱ نیز دیدار خواهند کرد.