کمیته مشترکی از سوی سودان و سودان جنوبی طرح ترسیم خطوط مرزی دو کشور را بررسی می کند

بین الملل آفریقای مرکزی و جنوبی

کمیته مشترکی از سوی جوبا و خارطوم اوایل ماه دسامبر طرح ترسیم خطوط مشترک مرزی سودان و سودان جنوبی را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه الشروق به نقل از یک مقام سودانی اعلام کرد که کمیته مشترکی از سوی خارطوم و جوبا برای ترسیم مرزهای سودان و سودان جنوبی تشکیل شده است.

 بر اساس این گزارش این کمیته هفتم دسامبر(16 آذر) در خارطوم نشست تشکیل داده و طرحی را در راستای ترسیم خطوط مرزی دو کشور ارائه می کند.

شایان ذکر است مسئله تعیین مرزها یکی از مسائل مورد مناقشه میان خارطوم و جوبا است.