با تصویب نمایندگان صورت می گیرد؛

تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی بودجه سنواتی کشور با مشارکت خیرین

سیاست مجلس

نمایندگان مجلس به دستگاههای اجرایی اجازه دادند که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی از مشارکت خیرین استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور دائمی کردن احکام بودجه ای، نمایندگان در بررسی ماده ای از این طرح به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیر دولتی اجازه دادند که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

به گزارش مهر، این ماده با 141 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.