..| 226457

قرائت دستور کارصحن علنی امروز مجلس

مجلس

محمدحسین فرهنگی دستور کارصحن علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

 

 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا دقایقی بعد از آغلز صحن علنی محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد.

1- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح دائمی کردن احکام بودجه)

2- انتخاب دو نفر از کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل و صنایع خانگی

3- گزارش کمیسیون بهداشت درباره اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی

4- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (سلب‌ یک‌فوریت از دوفوریت این طرح درجلسه علنی‌مورخ3/4/1393 به‌تصویب رسید)

5- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)

کد N593117