عکس/ وزیر بهداشت در کنار سیدحسن نصرالله

کد N593088