پایان دیدار سه جانبه ظریف، کری و اشتون

سیاست خارجی

این چهارمین دیدار در این دور از مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 است که نزدیک به دو ساعت بطول انجامید. دهمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 از روز سه شنبه گذشته با دیدار دوجانبه ظریف و اشتون در محل نمایندگی دائم ایران در وین آغاز شد.

دیدار سه جانبه ظریف، کری و اشتون که عصر شنبه به وقت محلی در هتل کوبورگ وین برگزار شده بود، پایان یافت.

به گزارش ایلنا، این چهارمین دیدار در این دور از مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 است که نزدیک به دو ساعت بطول انجامید. دهمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 از روز سه شنبه گذشته با دیدار دوجانبه ظریف و اشتون در محل نمایندگی دائم ایران در وین آغاز شد.

کد N592970