منابع غربی:

کلیات توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 آماده شده است

مذاکرات هسته ای

یک منبع دیپلماتیک نزدیک به هیئت های غربی از آماده شدن سند نهایی توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، یک منبع دیپلماتیک نزدیک به هیئت های مذاکره کننده غربی در وین از آماده شدن سند نهایی توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 خبر داد.


وی در عین حال گفت: تصمیم گیری درباره هر یک از ابعاد این توافق نامه نیازمند تصمیمات سیاسی در سطوح بالا است.