رویترز: سوابق فعالیت های هسته ای ایران مانع از توافق نخواهد شد

بین الملل ایران در جهان

یک دیپلمات غربی گفت، سابقه همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مانع از توافق هسته ای با ایران نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روند همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مانع از توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 نخواهد شد.

این دیپلمات غربی که نامش فاش نشده است در این خصوص گفت: باید درباره فعالیت‌های سابق ایران شفاف‌سازی شده و درباره این فعالیت ها توضیح داده شوند.

وی همچنین گفت: 6 قدرت جهانی سعی خواهند کرد با ابتکار یک فرمولی ایجاد کنند که در آن درخواست‌های کسانی که خواستار پاک شدن مساله تحقیق ایران در زمینه بمب اتمی هستند و نیز درخواست‌های کسانی که می‌گویند واقعگرایانه نیست که از این کشور انتظار داشته باشید علنا به مسئله تحقیق اذعان کند، مد نظر قرار گیرد.