یورش نظامیان آل خلیفه به معترضان

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

منابع بحرینی از یورش نظامیان رژیم آل خلیفه به معترضان با گاز اشک آور در روز انتخابات پارلمانی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از درگیری های امروز میان نظامیان رژیم آل خلیفه و معترضان همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور خبر دادند.

همزمان شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین تهدید کرد: کسانی که به دنبال مانع تراشی در مسیر برگزاری انتخابات باشند مجازات خواهند شد.

وی فضای پلیسی حاکم بر بحرین در روز انتخابات را اقدامی در راستای برقراری امنیت انتخاباتی خواند!