مخالفان بحرینی:

میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی بحرین از 30 درصد فراتر نمی رود

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

مخالفان رژیم بحرین در نشست خبری با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور احتمال دادند که میزان مشارکت را در بهترین حالت از 30 درصد فراتر نرود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین گفت: احتمالا میزان مشارکت نظامیان و کارکنان بخش امنیتی در انتخابات پارلمانی بحرین بیش از 50 درصد از مجموع رای دهندگان است.

وی افزود: 80 درصد از کارمندان بخش دولتی و خانواده هایشان هستند و میزان مشارکت خارج از بخش دولتی به علت عدم وجود فشار بر آنها کمتر از 17 درصد است. با این حال ما احتمال می دهیم که میزان مشارکت افرادی که آزادانه مشارکت کرده اند از 30 درصد فراتر نرود.

از سوی دیگر عبدالنبی سلمان دبیر کل گروه پیشرو بحرین بیان کرد: بحرین از بحران های متوالی رنج می برد و نیاز به راهکار سیاسی اساسی دارد نه انتخابات فرمایشی به ویژه که این انتخابات در فضای غیر توافقی رخ می دهد.

رضی الموسوی دبیر کل جمعیت وعد بحرین نیز اعلام کرد: تحرک مردمی متوقف نمی شود. انتخابات خود بخشی از بحران است و راهکار حل بحران نیست و بحران ادامه می یابد و مخالفت مسالمت آمیز ادامه خواهد یافت. ما بر حقوق مشروع خود اصرار داریم.