بانک:

تندروها نمی‌توانند روحانی را از مسیر اعتدال خارج کنند

سیاست داخلی

روح کلی حاکم بر فرآیند انتصابات منبعث از رویکرد اعتدالی دولت و درک واقع بینانه از شرایط کنونی است. البته کسانی که آرامش کنونی حاکم بر کشور را در تضاد با منافع خود می‌بینند و یا با مشی اعتدالی میانه‌ای ندارند، از حضور افراد و شخصیت‌های منتسب به جریان‌های متنوع سیاسی در دولت ناراضی هستند. چنین جریانات تندرو و افراطی که حیات خود را صرفاً در ممات طرف مقابل دیده‌اند. جامعه ایرانی، تجربه مدیریت تندروها را دیده و خسارت‌های ناشی از آن را نیز به خوبی به یاد دارد

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: «تجربه یک سال و اندی حاکمیت دولت یازدهم نشان داد که می‌توان با تکیه بر بدنه کارشناسی و در فضایی غیرملتهب، هم گام‌های مثبتی در بهبود وضعیت عمومی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی برداشت و هم با نگاهی تعاملی در پاسداشتِ منافع ملی در سطح جهانی به توفیقاتی قابل توجه دست یافت».

به گزارش ایلنا، مرتضی بانک که در اجلاس فصلی شورای هماهنگی جوانان حزب اعتدال و توسعه سخن می‌گفت، در پاسخ به برخی ابهامات در زمینه فرآیند انتصابات در بدنه دولت گفت: «مشی اعتدالی آقای روحانی بر این مهم استوار است که مدیریت کارآمد کشور جز با حضور فعال کلیه احزاب، جریان‌های سیاسی، اقوام و اقلیت‌های همسو و هفکر و متعهد به برنامه‌های دولت ممکن نخواهد بود.از سوی دیگر مجموعه شرایط داخلی و بین‌المللی ایران، ضرورت استقرار فضایی آرام و بدون تنش در بدنه مدیریتی کشور را بیش از پیش ایجاب می‌کند».

وی افزود: «روح کلی حاکم بر فرآیند انتصابات منبعث از رویکرد اعتدالی دولت و درک واقع بینانه از شرایط کنونی است. البته کسانی که آرامش کنونی حاکم بر کشور را در تضاد با منافع خود می‌بینند و یا با مشی اعتدالی میانه‌ای ندارند، از حضور افراد و شخصیت‌های منتسب به جریان‌های متنوع سیاسی در دولت ناراضی هستند. چنین جریانات تندرو و افراطی که حیات خود را صرفاً در ممات طرف مقابل دیده‌اند. جامعه ایرانی، تجربه مدیریت تندروها را دیده و خسارت‌های ناشی از آن را نیز به خوبی به یاد دارد».

وی افزود: «پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 92 نشان‌دهنده عزم مردم برای به حاشیه راندن حاشیه‌سازان و تندروها بود. دولت و شخص رییس جمهور نیز با عملکرد خود نشان داده‌اند که بر عهد خود با مردم وفادار مانده و اجازه نخواهند داد تندورها از هر گروه و جریانی که باشند، آرامش و فضای اعتدالی حاکم بر کشور را دچار خدشه کنند».

بانک در بخشی دیگر از سخنان خود، حضور قدرتمند تشکل‌ها و احزاب سیاسی را پیش‌نیاز تحرک و نشاط سیاسی جامعه دانست و گفت: «تجربه بیش از یک دهه فعالیت حزب اعتدال و توسعه، نشان می‌دهد که بر خلاف بدبینی‌ها ساختار سیاسی کشور از ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌های حزبی و سیاسی برخوردار است. این حزب در سخت‌ترین شرایط و ناملایمات سیاسی با در پیش گرفتن مشی اعتدالی و دوری از افراط و تفریط، ضمن حضور فعال در صحنه سیاسی کشور توانست گفتمان خود در لایه‌های مختلف اجتماعی گسترش دهد».

به گفته وی، حزب اعتدال و توسعه از فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی با دیدگاه های متنوع در چارچوب قانون حمایت می‌کند و فعالیت سیاسی ذیل احزاب و تشکل‌های قانونی را در مسدود کردن روزنه نفوذ تندروها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بسیار موثر می‌داند».

بانک درباره وضعیت کنونی حزب اعتدال و توسعه اظهار داشت: «از خرداد 92 فصل تازه‌ای از حیات این حزب آغاز شده است. حاکمیت گفتمان اعتدال بر بدنه اجرایی کشور، پیروزی بزرگی برای حزب اعتدال و توسعه به شمار می‌رود. طبیعی است موفقیت این دولت در عرصه‌ای مختلف، سبب می‌شود این گفتمان بیش از پیش با اقبال عمومی مواجه شده و در عمق رفتارهای اجتماعی احاد مردم نیز رسوخ کند».

وی خطاب به جوانان عضو حزب اعتدال و توسعه گفت: «ما، حزبی دولت ساخته نیستیم، بلکه با سال‌ها تلاش توانستیم نقشی موثر و کلیدی در تشکیل دولت داشته باشیم. اکنون که دولتی هم‌راستا با گفتمان ما تشکیل شده، مسئولیت اعضای حزب بسیار بیشتر از قبل است. ما نباید به حزبی دولتی تبدیل شده و استقلال، مرام‌ها، اهداف و کارکردهای حزبی خود را فراموش کنیم.

وی ادامه داد: در این مقطع کلیه اعضای حزب به‌ویژه جوانان، باید با مشارکت فعال در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، نقد منصفانه، گوشزد کردن مشکلات و نارسایی‌ها در فضایی آرام و به دور از تنش به دولت کمک کنیم تا بهترین روش‌ها را در اعمال خدمت به مردم و توسعه کشور به کار ببندد و همزمان از فرصت موجود برای ادبیات‌سازی، کادرسازی و گسترش گفتمان اعتدال در طبقات مختلف اجتماعی در اقصی نقاط کشور استفاده کنیم».

گفتنی است در اجلاس فصلی شورای هماهنگی جوانان حزب اعتدال و توسعه برخی دیگر از اعضای شورای مرکزی این حزب از جمله فاطمه هاشمی رفسنجانی نیز حضور داشتند و سخنرانی کردند.

کد N592824