ائتلاف 14 فوریه بحرین:

حجم مشارکت در همه پرسی بحرین بیش از انتظار بود

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

یکی از رهبران ائتلاف 14 فوریه بحرین میزان مشارکت در همه پرسی این کشور را بیش از حد انتظار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، ضیاء البحرانی از رهبران ائتلاف چهارده فوریه بحرین اعلام کرد: میزان مشارکت در همه پرسی بهت همگان را به دنبال داشت و خارج از انتظارات بود.

وی تاکید کرد: عملیات همه پرسی امروز نیز بر اساس اعلام هیئت ملی مستقل همه پرسی ادامه می یابد.

بحرانی ضمن تمجید از نقش بلقیس رمضان رئیس هیئت ملی مستقل همه پرسی بیان کرد: نیروهای انقلابی معارض به نقش هیئت مستقل و توان آن در موفقیت ماموریت تاریخی اش ایمان دارند.