گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین/39

اشتاین مایر به مذاکرات هسته ای وین پیوست

سیاست سیاست خارجی

وزیر امور خارجه آلمان نیز به جمع مذاکره کنندگان هسته ای در دهمین دور مذاکرات ایران پیوست .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، فرانک اشتان مایر ، وزیر امور خارجه آلمان نیز به مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در وین پیوست .

تا کنون وزرای خارجه آمریکا ، انگلیس و فرانسه در این مذاکرات حضور یافته اند.

وزیر امور خارجه آلمان در بدو ورد با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

قرار است اشتان مایر و ظریف ساعت 15:30 به وقت وین دیدار  کنند.