با مجوز رهبر معظم انقلاب؛

سرپرستی محمدعلی نجفی در وزارت علوم تمدید شد

دولت,محمدعلی نجفی

برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس تنها راه ادامه سرپرستی نجفی را بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت حکم حکومتی از حضرت آیت الله خامنه ای از سوی رییس جمهوری عنوان کرده بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سرپرستی محمدعلی نجفی در وزارت علوم با مجوز رهبر معظم انقلاب تمدید شد.

براساس اصل 135 قانون اساسی، مهلت اداره یک وزارتخانه با سرپرست سه ماه است.

در این خصوص٬ تمدید مهلت سرپرستی جزء اختیارات ولی فقیه است. شخص رییس‌جمهوری می‌تواند چنین درخواستی کند، در آن صورت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود می کنند.

برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس تنها راه ادامه سرپرستی نجفی را بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت حکم حکومتی از حضرت آیت‌الله خامنه ای از سوی رئیس‌جمهوری عنوان کرده بودند.

محمدعلی نجفی از مجوز رییس جمهوری از مقام معظم رهبری در خصوص تمدید مهلت سرپرستی خود خبر داده بود. همچنین یک مقام ارشد در نهاد ریاست جمهوری تمدید سرپرستی نجفی با حکم مقام معظم رهبری را تائید کرد.

 

 

کد N592409