فوزی برهوم:

مقاومت فلسطین در برابر توطئه ها تسلیم نمی شود

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

سخنگوی حماس با اشاره به ادامه محدودیتها و توطئه چینی ها علیه این جنبش این اقدامات را بی ثمر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، فوزی برهوم سخنگوی حماس با اشاره به اقدام دادگاه مصری در منع فعالیت های گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس گفت: تروریست توصیف کردن گردانهای عزالدین قسام در راستای ادامه تلاشها علیه مقاومت و خدشه وارد کردن به آن به ویژه پس از پیروزی بر رژیم صهیونیستی و شکستن هیبت آن است.

وی افزود: این مواضع و اقدامات مشابه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مقاومت فلسطین در بیت المقدس و گردانهای قسام است.

سخنگوی حماس تاکید کرد: همه تلاش های برنامه ریزی شده نمی تواند گزندی به وجهه ملت و مقاومت فلسطین وارد کند و عزم ما را در مبارزه با رژیم صهیونیستی سست نمی کند.