انفجارهای امروز بغداد دهها کشته و زخمی برجا گذاشت

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

بر اثر انفجارهای تروریستی امروز در بغداد 13 نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از العهد، بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه "الشیخ عمر" واقع در مرکز بغداد 11 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

بر اثر وقوع یک انفجار تروریستی دیگر در منطقه التاجی واقع در شمال غرب بغدد دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.