در الرمادی عراق صورت گرفت؛

اعدام 25 نفر دیگر از اعضای عشیره البونمر توسط داعش

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

تروریستهای داعش امروز بار دیگر 25 نفر از اعضای عشیره البونمر را در شرق الرمادی عراق اعدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برخی رسانه های عراقی داعش بار دیگر 25 نفر از اعضای عشیره سنی مذهب البونمر را در منطقه السجاریه واقع در شرق الرمادی قتل عام کرد.

این در حالی است که ارتش پس از پاکسازی المضیق در شرق الرمادی عملیات گسترده ای را به همراهی نیروهای مردمی برای پاکسازی منطقه السجاریه آغاز کرده است.

تروریستهای داعش پیشتر صدها نفر از اعضای عشیره البونمر را  به سبب همسویی با سیاستهای دولت مرکزی و تن ندادن به سلطه داعش اعدام کرده بود.