پاکسازی شهرک "زیدین" در غوطه شرقی دمشق از لوث تروریستهای تکفیری

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

ارتش سوریه شهرک زیدین در غوطه شرقی دمشق را از تروریستهای داعش باز پس گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشرویهای خود در غوطه شرقی دمشق، شهرک "زیدین" را در این منطقه از تروریستهای داعش پس گرفتند.

از سوی دیگر منابع سوری از تشدید درگیریها میان ارتش سوریه و گروههای تروریستی در منطقه الوعر در غرب حمص خبر دادند.