فیلم/ مشاهده نور عجیب در شهر "دونتسک" اوکراین

بین الملل اروپا

یک رسانه روسی گزارش داد شاهدان عینی اخیرا یک نور عجیب در یکی از شامگاه‎های تاریک شهر "دونتسک" در شرق اوکراین مشاهده کرده‎اند که شب را در ثانیه‎ای تبدیل به روز کرده است.

فیلم/ مشاهده نور عجیب در شهر "دونتسک" اوکراینیک رسانه روسی گزارش داد شاهدان عینی اخیرا یک نور عجیب در یکی از شامگاه‎های تاریک شهر "دونتسک" در شرق اوکراین مشاهده کرده‎اند که شب را در ثانیه‎ای تبدیل به روز کرده است.