وزیر خارجه فرانسه وین را ترك كرد

سیاست خارجی

وزیر خارجه فرانسه که برای حضور در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ به وین سفر کرده بود، این شهر را ترک کرد.

«لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه وین را ترک کرد.

به گزارش ایلنا، وزیر خارجه فرانسه که برای حضور در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ به وین سفر کرده بود، این شهر را ترک کرد.

برخی منابع اعلام کرده‌اند که وی فردا - یکشنبه - به وین بازمی‌گردد.

کد N592120