تهدیدهای القاعده شبه جزیره عرب علیه حوثیها

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

القاعده در شبه جزیره عرب حوثیها را تهدید به خانه ها و مدارس آنها در یمن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال موفقیتهای انصارالله در یمن، شاخه القاعده در شبه جزیره عرب رزمندگان این جنبش را تهدید کرد.

"قاسم الریمی" فرمانده نظامی القاعده در شبه جزیره عرب در یک پیام صوتی انصارالله را به تخریب مدارس و منازل حوثیها تهدید و ادعا کرد که حوثیها بهای گزافی را باید بپردازند.

شایاین ذکر است در مناطق مختلفی از یمن به ویژه استان البیضاء، إب و تعز درگیریهای خونینی میان حوثیها و انصارالله یمن در جریان است.