فیلم/ تمرینات جودوی رئیس‎جمهور روسیه

بین الملل اروپا

رسانه‎های روسیه به بهانه اینکه "ولادیمیر پوتین" رئیس‎جمهور این کشور اخیرا توسط انجمن بین‎المللی کاراته "دان 8 " را در رشته کیوکوشین کاراته دریافت کرده است، تصاویری از تمرینات جودوی وی را منتشر کرده‎اند.

فیلم/ تمرینات جودوی رئیس‎جمهور روسیهرسانه‎های روسیه به بهانه اینکه "ولادیمیر پوتین" رئیس‎جمهور این کشور اخیرا توسط انجمن بین‎المللی کاراته "دان 8 " را در رشته کیوکوشین کاراته دریافت کرده است، تصاویری از تمرینات جودوی وی را منتشر کرده‎اند.