جزئیات بازجویی از عاملان شنود اتاق اردوغان

رجب طیب اردوغان

بازجویی از دو پلیس امنیت ترکیه، متهم به دست داشتن در نصب شنود در اتاق کار و منزل اردوغان در دوره نخست وزیری وی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین دو پلیس امنیت ترکیه متهم به دست داشتن در نصب شنود در اتاق کار و منزل اردوغان در دوره نخست وزیری تحت بازجویی قرار گرفتند.

پیش از شروع بازجویی از دو پلیس متهم، مشخص شد که این دو پلیس که برای رفتن به آلمان، مرخصی گرفته بودند و از آلمان به امریکا رفته اند. تاریخ رفتن به امریکا ازسوی دو پلیس مورد نظر با تاریخ نصب شنود در محل کار و منزل اردوغان خیلی به هم نزدیک است. در اطلاعات ارایه شده در این زمینه جزییات شوک آوری مطرح شده است. دوراک چتین، دادستان ترکیه اتهام نامه 72 صفحه ای در این رابطه را به دادگاه جرایم سنگین ارسال نموده است.

علی اوزدوغان و سعادت زاوار، متهمین این پرونده اول ژوئن 2011 با اخذ مرخصی از محل کار اعلام کرده اند که برای انجام یک سفر سیاحتی به مدت یک هفته عازم آلمان می‌شوند اما به امریکا رفته اند و 7ژوئن به آنکارا مراجعت کرده اند. این دو پلیس 28 اکتبر 2011 بار دیگر با استفاده از مرخصی به مدت 15 روز اعلام کرده اند به آلمان میروند اما عازم آمریکا شده اند و4 نوامبر به ترکیه بازگشته اند. پس از تاریخهای مرخصی پلیسهای مذکور مورد شک و تردید واقع شد. در24 نوامبر در منزل و 25 نوامبر در محل کار اردوغان شنود کار گذاشته شده بود.در این فاصله علی اوزدوغان 21 نوامبر با استفاده از مرخصی به مدت 23 روز به آمریکا رفته بود. وی در بازجویی گفته است سفرها را به تنهایی انجام داده و سخنی در مورد سعادت زاوار به میان نیاورد.

اما تصاویر تازه ای از این دو نفر بدست آمده و در ادعانامه دادستانی مستندات دیگری نیز ارایه شده است. گفته می‌شود شنودها توسط دست مشابهی کارگذاشته شده و سعادت زاوار از مدیران سرویس امنیتی در نصب آنها نقش برجسته ای داشته است.

کد N591482