با حضور زاکانی و هروی صورت می‌گیرد:

بررسی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در نگاه یک

سیاست رهبری و سران قوا

جزئیات طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه نگاه یک و با حضور علیرضا زاکانی و جواد هروی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی در برنامه این هفته «نگاه یک» بررسی می شود.

براساس این گزارش علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی و جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی، مهمان این هفته برنامه نگاه یک هستند که به بررسی ابعاد مختلف طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد می‌پردازند.

این برنامه ساعت 23:10 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.