اخبار بحرین/

آغاز انتخابات پارلمانی فرمایشی/دومین روز برگزاری همه پرسی با اقبال مردمی

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

آغاز انتخابات پارلمانی فرمایشی و دومین روز برگزاری همه پرسی با اقبال مردمی از جمله خبرهای بحرین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، انتخابات پارلمانی و شهرداری های بحرین امروز آغاز شد. در این انتخابات که تنها انتخاباتی فرمایشی محسوب می شود 419 نامزد برای کسب کرسی های پارلمان و شوراهای شهر با یکدیگر رقابت می کنند.

قرار است این انتخابات تا ساعت 8 شب به وقت محلی ادامه داشته باشد. وزارت کشور بحرین نیز تهدید کرده است در جریان برگزاری انتخابات اجازه ایجاد ناامنی نخواهد داد.

همزمان با آغاز انتخابات فرمایشی از روز گذشته مردم انقلابی بحرین در اعتراض به این انتخابات ناسالم تظاهرات بر پا کرده اند. اکثر مردم بحرین انتخابات امروز را تحریم کرده اند.

در همین حال امروز برای دومین روز متوالی همه پرسی مردمی در حال برگزاری است و حوزه های اخذ رای به روی همه باز است. بنا بر اعلام شاهدان، حوزه های اخذ رای همه پرسی مردمی مملوء از جمعیت بوده و تهدیدات نظام حاکم و نیروهای امنیتی گسترده نتوانسته است مانع از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود شود.