مطهری نقل قول غلط از وی در روزنامه کیهان را تصحیح کرد

علی مطهری در نامه به کیهان نوشت:

با اهدای سلام، در شماره پنجشنبه 29 آبان آن روزنامه در ستون کیهان و خوانندگان مطلبی درباره اینجانب درج شده بود به این صورت که «اگر گفته آقای مطهری را در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم که ماجرای فتنه مشیت الهی بود بپذیریم حضرت زینب هم نمی‌بایست پیام حضرت اباعبدالله را ابلاغ می‌کرد...» به اطلاع می‌رساند این جمله که «ماجرای فتنه مشیت الهی بود» در نطق اینجانب وجود نداشت و معلوم نیست خواننده محترم کیهان این جمله را از کجا آورده است. مطلبی که من گفتم چنین بود: «طوری سخن نگوییم که گویی اساسا در ایران کسی حق اظهار نظر ندارد و اندیشه جبر را ترویج کنیم که آنچه هست همان است که باید باشد و آنچه نیست همان است که نباید باشد، در واقع همان منطق حکومت اموی در مقابل حضرت زینب که یزید گفت آنچه پیش آمد اراده خدا بود.»

 

17302

کد N591046