کیهان ادعا کرد: در مذاکرات هسته ای ، در حال امتیاز دادن هستیم

روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت:

*هر شخصی، حتی آنها که کمترین آشنایی با حقوق و مبانی آن ندارند هم با خواندن توافق ژنو متوجه می‌شوند که برخی از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین ضوابط حقوقی در تنظیم آن مورد غفلت واقع شده و نگرانی از تکرار این نوع  ضوابط حقوقی توافق در وین، نگرانی بی‌جایی نیست.

*همزمان با مذاکرات[وین] و در حالی که ما در حال امتیاز دادن هستیم، بازوهای بین‌المللی آمریکا یعنی سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی در همدستی و هم‌داستانی با غرب، سنگ تمام گذاشته‌اند و تلاش می‌کنند به شکلی به ظاهر قانونی و بین‌المللی خواست و مقصود آمریکا را علیه ملت ما زمینه‌سازی کنند.

 

17302

کد N591044