ظریف:| 226023

پیشنهاد قابل توجهی نبود که به تهران ببرم

سیاست خارجی

بحث های زیادی در مذاکرات وین انجام شده ولی ایده های جدید و پیشنهاد قابل توجهی نبوده است که به تهران ببرم.

وزیر امور خارجه جمعه شب گفت: پیشنهاد قابل توجهی نبود که به تهران ببرم.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران در وین افزود: بحث های زیادی در مذاکرات وین انجام شده ولی ایده های جدید و پیشنهاد قابل توجهی نبوده است که به تهران ببرم.

کد N590996