افخم مطرح کرد:

تکذیب خبرسازی‌ها مبنی بر ارائه طرح و پیشنهاد جدید کشورهای ٥+١ به ایران‎

سیاست داخلی

در سه روز گذشته مذاكرات فشرده و متعدد دو جانبه و چندجانبه بر اساس طرح‌ها و ابتكارات متعدد تیم مذاكره‌كننده ایرانی كه آخرین آنها در مسقط پیشنهاد گردید، انجام شده و مذاكرات در سطوح مختلف كارشناسی و سیاسی ادامه دارد و هیچگونه طرح جدیدی از طرف كشورهای ٥+١ ارایه نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان خبرسازی‌ها مبنی بر ارائه طرح و پیشنهاد جدید كشورهای ٥+١ به ایران و پردازش‌های پیرامون آن را بی‌اساس خواند.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم ضمن تكذیب این موضوع اظهار داشت: در سه روز گذشته مذاكرات فشرده و متعدد دو جانبه و چندجانبه بر اساس طرح‌ها و ابتكارات متعدد تیم مذاكره‌كننده ایرانی كه آخرین آنها در مسقط پیشنهاد گردید، انجام شده و مذاكرات در سطوح مختلف كارشناسی و سیاسی ادامه دارد و هیچگونه طرح جدیدی از طرف كشورهای ٥+١ ارایه نشده است. 

کد N590994